Oilsticks, papierkraag
(oilsticks, collar)
ca. 20cm 2009.